Kodulehed

Peavad mõjuma kergelt ja olema lihtsad ning loogilised.

Oleme loonud erinevaid WordPress kodulehti ja aidanud klientidel liikuda ka erinevatele valmis platvormidele.
Samuti oleme tegelenud kodulehtede uuendamistega ja tõstmisega ühest serverist teise.

Tänapäeva koormuse kasvu tõttu me enam eriti kodulehendusega ei tegele.
-Miks?
<Kliki siia, et lugeda lähemalt...>


Tänapäeva kodulehe hooldus on pidev uuendamine ja häkkerite ning robotitega võidujooksmine. Iga uuendusega aga tihti ei käi erinevad pluginad ja teemad kaasas, mistõttu tuleb peale suuremaid uuendusi ka tihti kodulehte nö parandada ning mõnikord ka natuke
asju ümber programmeerida. Ajanappusel me ei saa antud kategoorias enam perfektsust garanteerida, seega pigem delegeerime antud haru edasi teistele teenusepakkujatele, keda oleme õppinud aastatega usaldama ning kes on spetsialiseerunud antud harusse.

Kodulehendus on välja arenenud omaette IT haruks mis eeldab peaaegu igapäevast hooldust
ja täielikku pühendumist antud kategooriasse.
See aeg, kus tehti koduleht valmis ning see aastaid hooldamata lihtsalt toimis on kahjuks ajalugu.

Mõned näited meie varem loodud kodulehtedest, mis hetkel töötavad avalikult.
Oleme loonud ka mõningaid sisevõrgu lehti, mis avalikkusele on suletud.

https://raamat.tartuvald.ee/

https://antiigioksjon.ee/

https://miljonmotet.ee/

https://www.link.alziz.com/